Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Athens Book Space -Thisisus.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Athens Book Space -Thisisus.gr

Είναι κοινή παραδοχή ότι τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή ταυτότητα της βιβλιοθήκης έχει μεταβληθεί αισθητά. Αν και φύσει δυναμικοί και προσαρμοζόμενοι οργανισμοί, οι βιβλιοθήκες έχουν διαφοροποιηθεί υιοθετώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναπτύσσονται πολύμορφες συλλογές, αναπτύσσοντας καινοτόμες υπηρεσίες και εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, η απήχηση της λειτουργίας τους επηρεάζεται τόσο από τους φυσικούς όσο και από τους ψηφιακούς περιορισμούς και για τον λόγο αυτό οι βιβλιοθήκες συχνά επανεξετάζουν και αναθεωρούν τη δημόσια τοποθέτησή τους σε καθέναν από αυτούς τους χώρους.

Το Athens Book Space είναι μια πρωτότυπη, ελκυστική μεταλλική κατασκευή, που στόχο έχει να αναδιατάξει την ροή της πόλης προσφέροντας έναν χώρο ανάγνωσης και συνεργασίας με νέα δυναμική. Ο σχεδιασμός της είναι εμπνευσμένος από την αθηναϊκή Αγορά, με τις κλασικές στοές και τα προστώα.

Στη δυαδική του ουσία, τη φυσική και την ψηφιακή, το Athens Book Space στοχεύει να είναι ο πρώτος κόμβος στην Ελλάδα που εστιάζει στην ανάγνωση και σε συναφείς δραστηριότητες, είτε για απομόνωση είτε για διασύνδεση. Το Athens Book Space είναι αρχιτεκτονική για τα κοινά τόσο με τη φυσική όσο και με την ψηφιακή έννοια. Εδράζεται σε ένα σύνολο εννοιών που περιλαμβάνουν την ελληνικότητα μέσω της αρχετυπικής μεσογειακής αρχιτεκτονικής, την ανοικτότητα (κυριολεκτικά και μεταφορικά, αναλογικά και ψηφιακά) και την κομβικότητα, τη δυνατότητα ανάπτυξης συνδέσμων μεταξύ ατόμων, θεσμών και χώρων. Συνδυάζει τη «μνημειακότητα» (gravitas) μιας βιβλιοθήκης της πόλης με την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που στοχεύει να διαταράξει τη ροή της πόλης προσφέροντας έναν νέο χώρο ανάγνωσης και συνεργασίας.

Είναι κοινή παραδοχή ότι τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή ταυτότητα της βιβλιοθήκης έχει μεταβληθεί αισθητά. Αν και φύσει δυναμικοί και προσαρμοζόμενοι οργανισμοί, οι βιβλιοθήκες έχουν διαφοροποιηθεί υιοθετώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναπτύσσονται πολύμορφες συλλογές, αναπτύσσοντας καινοτόμες υπηρεσίες και εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, η απήχηση της λειτουργίας τους επηρεάζεται τόσο από τους φυσικούς όσο και από τους ψηφιακούς περιορισμούς και για τον λόγο αυτό οι βιβλιοθήκες συχνά επανεξετάζουν και αναθεωρούν τη δημόσια τοποθέτησή τους σε καθέναν από αυτούς τους χώρους.

Το Athens Book Space είναι μια πρωτότυπη, ελκυστική μεταλλική κατασκευή, που στόχο έχει να αναδιατάξει την ροή της πόλης προσφέροντας έναν χώρο ανάγνωσης και συνεργασίας με νέα δυναμική. Ο σχεδιασμός της είναι εμπνευσμένος από την αθηναϊκή Αγορά, με τις κλασικές στοές και τα προστώα.

Στη δυαδική του ουσία, τη φυσική και την ψηφιακή, το Athens Book Space στοχεύει να είναι ο πρώτος κόμβος στην Ελλάδα που εστιάζει στην ανάγνωση και σε συναφείς δραστηριότητες, είτε για απομόνωση είτε για διασύνδεση. Το Athens Book Space είναι αρχιτεκτονική για τα κοινά τόσο με τη φυσική όσο και με την ψηφιακή έννοια. Εδράζεται σε ένα σύνολο εννοιών που περιλαμβάνουν την ελληνικότητα μέσω της αρχετυπικής μεσογειακής αρχιτεκτονικής, την ανοικτότητα (κυριολεκτικά και μεταφορικά, αναλογικά και ψηφιακά) και την κομβικότητα, τη δυνατότητα ανάπτυξης συνδέσμων μεταξύ ατόμων, θεσμών και χώρων. Συνδυάζει τη «μνημειακότητα» (gravitas) μιας βιβλιοθήκης της πόλης με την ευελιξία και προσαρμοστικότητα που στοχεύει να διαταράξει τη ροή της πόλης προσφέροντας έναν νέο χώρο ανάγνωσης και συνεργασίας.

Το Athens Book Space βρίσκεται εγκατεστημένο στη βορειοανατολική πλευρά του Πάρκου Ελευθερίας, σε ένα κομβικό αλλά και ιστορικό σημείο της Αθήνας. Επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ακριβώς στη στάση του μετρό Μέγαρο Μουσικής είναι εύκολα προσβάσιμο με τα ΜΜΜ αλλά και με τα πόδια από το κέντρο της πόλης. Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο σύγκλισης των διαφορετικών ρευμάτων γύρω από το βιβλίο με κύριο στόχο την ενθάρρυνση της αναγνωστικής κουλτούρας είτε στο έντυπο είτε στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Ως ένας πόλος με κέντρο το βιβλίο είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί βιώσιμα μέσω της χρήσης, της επισκεψιμότητας και της επανάχρησης. Στόχος του είναι να συμβάλει στην ανάδειξη του Πάρκου Ελευθερίας ως ζωντανού διαδραστικού πολιτιστικού κόμβου στην περιοχή.

About Author