Σε σχολείο της Σουηδίας διδάσκουν στα παιδιά τις «16 συνήθειες του μυαλού» -Thisisus.gr

Σε σχολείο της Σουηδίας διδάσκουν στα παιδιά τις «16 συνήθειες του μυαλού» -Thisisus.gr

Σε σχολείο της Σουηδίας διδάσκουν τις «16 συνήθειες του μυαλού»

Τι είναι ακριβώς «16 συνήθειες του μυαλού»;

Είναι 16 διαφορετικές συμπεριφορές. Είναι δεξιότητες που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινή μας ζωή και μας χρειάζονται για την επίλυση των προβλημάτων μας.

Η εφαρμογή των 16 συνηθειών του μυαλού εφοδιάζει τα άτομα με ικανότητες για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις καταστάσεις της ζωής τους, με τρόπο που θα φέρει θετικά αποτελέσματα.

Στο σχολείο της Gottsunda στη Σουηδία, οι συνήθειες του μυαλού διδάσκονται στα παιδιά.
Μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και καταστάσεις για τις οποίες χρειάζεται να πάρουν αποφάσεις.

Με τις 16 συνήθειες του μυαλού οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη ικανοτήτων στα παιδιά, από τις οποίες θα έχουν θετικό αποτέλεσμα στην ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ποιες είναι οι 16 συνήθειες του μυαλού:

– Ευέλικτη σκέψη

Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Για την καθημερινή μας ζωή είναι όμως απαραίτητη. Τους μαθαίνουν να αλλάζουν την πορεία της σκέψης τους όταν προκύπτουν δεδομένα.

– Μετάγνωση (σκέψη για την σκέψη)

Αφορά τον τρόπο που κάποιος έφτασε σε κάποιο συμπέρασμα, πήρε μια απόφαση ή έλυσε κάποιο πρόβλημα. Ο τρόπος που έφτασε σε αυτή την σκέψη, ο δρόμος που ακολούθησε. Μια διαδικασία που και οι ενήλικες ακόμα δεν έχουν πετύχει. Για τους μαθητές όμως η μεταγνωστική σκέψη θεωρείται απαραίτητη, γιατί έτσι ενισχύεται η αυτογνωσία, και η κατάλληλη στρατηγική.

– Διερώτηση

Είναι δύσκολη υπόθεση η επιλογή της σωστής ερώτησης, δυσκολεύει ενήλικες και παιδιά. Η σωστή διατύπωση του σωστού ερωτήματος που θα οδηγήσει στα στοιχεία που χρειάζεσαι, είναι ο ορισμός της συνήθειας της διερώτησης. Η συνήθεια αυτή αποτελεί κατάκτηση, επειδή τα παιδιά σπάνια μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία.

– Διαχείριση παρορμητικότητας

Σκέψη πριν την δράση δηλαδή. Το να κατανοήσεις τα δεδομένα, για να φτάσεις και στην κατανόηση του προβλήματος. Σχετικά με τους μαθητές, τους δίνει χρόνο να σκεφτούν και να κατανοήσουν το πρόβλημα, να προσεγγίσουν άλλες εναλλακτικές.

– Προσπάθεια για ακρίβεια

Μια σημαντική ικανότητα για τους μαθητές. Η προσπάθεια για την ακρίβεια, για το τέλειο αποτέλεσμα αναγκάζει τους ανθρώπους να δώσουν το καλύτερο δυνατό. Ωθεί τους μαθητές να θέτουν υψηλότερους στόχους, και με λεπτομέρεια στην εκτέλεση μιας εργασίας να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

– Επιμονή

Συνήθως οι μαθητές σταματούν την προσπάθεια όταν δεν μπορούν εύκολα να κάνουν κάτι. Μαθαίνουν να μπορούν να παραμένουν μέσα στο πρόβλημα, μέχρι να καταφέρουν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση. Να επιμένουν για το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να τα παρατάνε.

– Εφαρμογή προϋπάρχουσας γνώσης σε νέες καταστάσεις

Είναι μια συνήθεια που περιλαμβάνει την αναζήτηση προηγούμενης γνώσης, για να βοηθηθείς σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα – που είχαν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν – σαν να είναι η πρώτη φορά. Το να μάθουν να χρησιμοποιούν την προηγούμενη γνώση τους για την επίλυση του προβλήματος είναι βασική μέθοδος ανάπτυξης.

– Αντιμετωπίζοντας καταστάσεις με ενδιαφέρον

Το κυνήγι της γνώσης, των νέων πραγμάτων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μέσα από την προσωπική αναζήτηση, ανακαλύπτονται καταστάσεις και ενδιαφέροντα που με δέος πολλές φορές το αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Έτσι θα μάθουν να αναζητούν την γνώση και στην προσωπική τους ενήλικη ζωή αργότερα.

-Ακρόαση με ενσυναίσθηση και κατανόηση

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικό των πολύ έξυπνων ανθρώπων.

Αυτού του είδους η ακρόαση έχει να κάνει με την κατανόηση του ατόμου που μιλάει, των όσων λέει αλλά και των όσων υποβόσκουν, όσων δεν λέει. Δίνει πλήρη εικόνα του τρόπου σκέψης του ομιλητή, καθώς και των απόψεων του.

– Αμοιβαία σκέψη

Αφορά την εργασία σε ομάδες, και την ανάπτυξη της συνεργασίας. Ο άνθρωπος λειτουργεί καλύτερα όταν συνεργάζεται και με άλλους, μέσα από την συνεργασία έρχεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αποτελεί δύσκολο κομμάτι η συνεργασία, καθώς πρέπει να δώσουν όλες τις πληροφορίες στον συνομιλητή τους, να συμμορφωθούν σε κανόνες, και να μυηθούν στην ομαδική εργασία. Τα παιδιά μαθαίνουν στην ομαδική εργασία, καθώς αυτό έχει πολλά οφέλη και για την μετέπειτα ζωή τους.

– Ακριβής σκέψη και επικοινωνία

Αφορά την ικανότητα που έχει κάποιος στο να εκφράζει με σαφήνεια την σκέψη του, και να δίνει περαιτέρω εξηγήσεις όπου χρειάζεται. Συνήθως οι μαθητές, δυστυχώς, δεν αναλύουν την σκέψη τους τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

– Αίσθηση χιούμορ

Η αίσθηση του χιούμορ είναι δείγμα εξυπνάδας. Χιούμορ έχουν οι άνθρωποι που μπορούν να συσχετίζουν ένα γεγονός με κάποιο άλλο, να προβλέπουν και να αλλάζουν τις αναλογίες για να προκαλέσουν γέλιο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να κατανοήσουν πότε μια κατάσταση είναι πραγματικά αστεία, και να μην κάνουν χιούμορ με την διαφορετικότητα π.χ και τις δυσκολίες των άλλων. Μαθαίνουν στο δημιουργικό χιούμορ.

– Συλλογή δεδομένων με όλες τις αισθήσεις

Πολλοί μαθητές αρκούνται στις απλές περιγραφές και δεν χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, δε δοκιμάζουν με τις αισθήσεις τους, γεγονός που τους στερεί κίνητρα και ανοιχτούς ορίζοντες.

– Αναλαμβάνοντας ρίσκα με υπευθυνότητα

Αφορά ρίσκα που παίρνει ο άνθρωπος με μελετημένη σκέψη και υπευθυνότητα. Αυτούς που δεν φοβούνται ένα τέτοιο εγχείρημα, έχοντας φροντίσει να έχουν όλα τα εφόδια για αυτό το ρίσκο. Εκτιμούν τα πιθανά εμπόδια, και δρουν. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας από τους μαθητές είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη.

– Φαντασία, δημιουργία, καινοτομία

Οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν εσωτερικά κίνητρα, έχουν ανοιχτούς ορίζοντες, και είναι δεκτικοί στην κριτική των άλλων. Προσπαθούν συνέχεια να βελτιωθούν, δεν συμβιβάζονται με την αποτυχία, και βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση και προσπάθεια για βελτίωση.

– Με ανοιχτούς ορίζοντες προς την μάθηση

Αφορά την συνήθεια που έχουν ορισμένοι άνθρωποι για την διαρκή γνώση. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την αξία της συνεχούς μάθησης και να παραμένουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Δήμητρα Κωνσταντινίδου

Πηγή: megeia.gr

About Author