7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα -Thisisus.gr

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα -Thisisus.gr

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ και η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν στις 15-17 Απριλίου 2022 διαδικτυακά το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα».

Το Συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, μουσειολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές,  εμψυχωτές ομάδων άτυπης εκπαίδευσης και σε όποιον ενδιαφέρεται για τις θεματικές του.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα:
ekedisyconference.weebly.com

Εκδόσεις Παπαδόπουλος


Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:
α. Προφορικές ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια
γ. Εργαστήρια
δ. Αναρτημένες ανακοινώσεις, Poster

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο συμπληρώνουν τη φόρμα εδώ

Παρακολούθηση συνεδρίου με ελεύθερη συμμετοχή (χωρίς βεβαίωση)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 • Παρακολούθηση συνεδρίου: 30 ευρώ (περιλαμβάνει δυνατότητα συμμετοχής σε εργαστήρια, βεβαίωση παρακολούθησης Συνεδρίου, ξεχωριστή βεβαίωση συμμετοχής σε εργαστήρια) / 20€ για φοιτητές.
 •  

Tο Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ζοοm.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Πολιτισμός και Τέχνες στην Εκπαίδευση
 • Μουσειοπαιδαγωγική
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και Μουσείων
 • Εκπαίδευση και Λογοτεχνία
 • Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές
 • Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
 • Διαπολιτισμική Προσέγγιση
 • Ειδική αγωγή
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό
 • Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Οι εισηγητές μπορούν να προτείνουν και άλλες θεματικές που εμπίπτουν στο πεδίο των βασικών επιστημονικών αξόνων του Συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Υποβολή περιλήψεων: 28 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων7 Mαρτίου 2022
Διεξαγωγή συνεδρίου15-17 Απριλίου 2022
Υποβολή άρθρων για τα Πρακτικά: 30 Ιουνίου 2022


Τα Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα δημοσιευτούν κανονικά όπως κάθε έτος (ηλεκτρονική έκδοση με ISBN)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‒ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία συνεδρίου:  Έλλη Λαμπαδαρίδου
Iστοσελίδα συνεδρίου: ekedisyconference.weebly.com
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ekedisyconference@gmail.com

About Author