Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία -Thisisus.gr

Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία -Thisisus.gr

Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία από το νέο σχολικό έτος 2024/25

Υπουργική απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η ώρα αποχώρησης των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025.

Αλλάζει το ωράριο στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία από το νέο έτος, δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να αποχωρούν και στις 14:55, μετά το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης.

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Σχετικά με τις ώρες αποχώρησης των μαθητών από τα ολοήμερα Δημοτικά για το σχ. έτος 2024-25

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή σχετικά με τις ώρες αποχώρησης των μαθητών/τριων από τα ολοήμερα Δημοτικά για το σχολικό έτος 2024-25.

Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2024-25, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής: «Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης»

Η υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/10-8-2022 υπουργική απόφαση «Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23» (Β’ 4215), εφαρμόζεται και το σχολικό έτος 2024-25.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2024

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

Πηγή: edweek.gr

About Author

Προσθέστε Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *