Πότε θα γίνουν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Πότε θα γίνουν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επαναλειτουργία των σχολείων δίνονται διευκρινίσεις για τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που φέτος θα γίνουν κατω από ιδιαίτερες συνθήκες.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΝΠ οι εγγραφές θα γίνουν από τις 15 εως και τις 30 Μαϊου ενώ για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα η εγγραφή να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά αλλά και τη διαδικασία  για τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα ανακοινωθούν μέσω υπουργικής απόφασης που αναμένεται. 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Μέχρι πέρυσι τα διακαιολογητικά που χρειάζονταν ήταν:

Για το Νηπιαγωγείο: 

  • έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας,
  • το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και
  • το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς / κηδεμόνες συνυποβάλλονταν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Για την Α δημοτικού: 

  • βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,
  • αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,
  • το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και
  • το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς / κηδεμόνες συνυποβάλλονταν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής

About Author