Όλες οι οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία – Thisisus.gr

Όλες οι οδηγίες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία – Thisisus.gr

Το Υπουργείο Παιδείας, λόγω των εξελίξεων, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους, είτε συνδυαστικά.

  • Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
  • Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Η 1η φάση εφαρμογής  της  τηλεκπαίδευσης   θα ξεκινήσουμε με τη μορφή  της Ασύχρονης Διδασκαλίας. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

 Η εγγραφή θα γίνει  στη σελίδα     https://register.sch.gr/students/

Εκδόσεις Παπαδόπουλος
About Author