Μία επιπλέον ημέρα άδεια στις εργαζόμενες, για γυναικολογικό έλεγχο -Thisisus.gr

Μία επιπλέον ημέρα άδεια στις εργαζόμενες, για γυναικολογικό έλεγχο -Thisisus.gr

Μία επιπλέον ημέρα άδεια στις εργαζόμενες, για γυναικολογικό έλεγχο. Και στον ιδιωτικό, μετά τον δημόσιο τομέα

Μία επιπλέον ημέρα άδειας τον χρόνο θα έχουν πλέον οι εργαζόμενες που απασχολούνται και στον ιδιωτικό τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου. 

Αυτή η επιπλέον ημέρα άδειας– με αποδοχές- υιοθετήθηκε επίσημα με τροπολογία που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε την αύξηση αναπηρικών επιδομάτων κατά 8%. 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Έτσι, θεσμοθετήθηκε και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια που ήδη ίσχυε για τις απασχολούμενες στο δημόσιο, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου. 

Με τη ρύθμιση αυτή, επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σημείωνε σχετικά το υπουργείο Εργασίας. 

Άδεια για γυναικολογικό έλεγχο 

Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορούσε το άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, το οποίο αφορά την άδεια για προγεννητικές εξετάσεις και για γυναικολογικό έλεγχο. 

Πλέον, το συγκεκριμένο άρθρο διαμορφώθηκε ως εξής: 

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά διάρκεια του χρόνου εργασίας.

2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Πηγή: Lifo

About Author