Ημερίδα «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» στη Στεμνίτσα Αρκαδίας -Thisisus.gr

Ημερίδα «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» στη Στεμνίτσα Αρκαδίας -Thisisus.gr

Το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023 στο Νικολετοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Στεμνίτσας, του Δήμου Γορτυνίας του Ν. Αρκαδίας θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με τίτλο «Ιστορίες με Εικόνες και Λόγια: Αναζητώντας μια οργανική σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο». Την Ημερίδα «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» διοργανώνουν το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ε.Μαθ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Στεμνιτσιωτών και ο Δήμος Γορτυνίας.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της Ημερίδας είναι, αφενός, μέσω των εισηγήσεων να αναδειχθούν οι πλούσιοι και συναρπαστικοί τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας, εστιάζοντας στα εικονογραφημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας. Αφετέρου, μέσω των εργαστηρίων, στόχος της Ημερίδας είναι οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες να πειραματιστούν με διδακτικούς σχεδιασμούς για τα Μαθηματικά και τη Λογοτεχνία, βάση για τους οποίους θα αποτελούν συγκεκριμένα εικονογραφημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματική, το πρόγραμμα όπως και την αφίσα της Ημερίδας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://rebrand.ly/mathandliterature .

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να γράψετε στο: ttriant@uth.gr .

Ημερίδα «Μαθηματικά και Λογοτεχνία»

Ιστορίες με Εικόνες και Λόγια

Αναζητώντας μια οργανική σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023

Νικολετοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Στεμνίτσα, Δήμος Γορτυνίας, Ν. Αρκαδίας

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διοργάνωση

Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης,

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Στεμνιτσιωτών

Δήμος Γορτυνίας

Στις μέρες μας δύσκολα θα μπορούσε να αντικρούσει καμία ή κανείς την άποψη ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να περιγραφεί και να εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Στα Μαθηματικά αποδίδουμε αδιαμφισβήτητη αξία και βεβαιότητα, στοιχεία που τα διαχωρίζουν από το εφήμερο, το γήινο, το συναίσθημα. Ο λογικο-επιστημονικός τρόπος σκέψης λειτουργώντας από πάνω προς τα κάτω επιδιώκει τη γενικότητα και τη συνέπεια. Στηρίζεται στην εμπειρική ανακάλυψη και καθοδηγείται από αιτιολογημένες εικασίες, στέρεα επιχειρήματα και λογικές αποδείξεις. Μια ‘καλή’ σκέψη στα Μαθηματικά σηματοδοτείται από την επιστημονικότητα και την ορθολογικότητα των επιλογών, των υποθέσεων και των επιχειρημάτων εκείνης ή εκείνου που την επιτέλεσε.

Η αφήγηση ιστοριών είναι μια διαχρονική μορφή επικοινωνίας που ελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι ιστορίες έχουν διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάδειξη και την εξύμνηση των ανθρώπινων επιτευγμάτων και φιλοδοξιών. Χρησιμεύουν ως μέσο για τη διατήρηση της γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ προσφέρουν έμπνευση προς τις μελλοντικές γενιές για να ξεκινήσουν τα δικά τους ταξίδια ανακάλυψης και εκπλήρωσης στόχων. Στη γραπτή τους μορφή, οι ιστορίες προσκαλούν την αναγνώστρια και τον αναγνώστη τους σε έναν κόσμο όπου το προσωπικό νόημα και η προσωπική εμπειρία αποκτούν ξεχωριστή αξία. Διεγείροντας τα συναισθήματα, τη φαντασία και τους συλλογισμούς, ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης προτάσσει τις μεταφορές και τις αναλογίες στην προσπάθεια περιγραφής και κατανόησης του τρόπου με τον οποίο συνδέονται γεγονότα και καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω, χαιρετίζοντας την ιδιομορφία και επιδιώκοντας τη συνοχή.

Η υποβάθμιση της ανθρώπινης κατάθεσης και του συναισθήματος στην εξέλιξη των Μαθηματικών είναι συνδεδεμένη με τον ‘αυτάρκη’ χαρακτήρα του σχολικού προγράμματος σπουδών για τα Μαθηματικά και έχει οδηγήσει στην απουσία ουσιαστικής σύνδεσή τους με συγκεκριμένα συμφραζόμενα και επακόλουθα με άλλα σχολικά μαθήματα. Η συνήθης επίκληση «τα μαθηματικά είναι παντού» δεν είναι επαρκής για να προετοιμάσει μια ενοποιητική διδασκαλία των Μαθηματικών με εκείνη άλλων σχολικών μαθημάτων.

Στην Ημερίδα μας, αφού αναδείξουμε τους πλούσιους και συναρπαστικούς τρόπους σύνδεσης των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας, θα εστιάσουμε σε γραπτές ιστορίες με εικόνες και λόγια ή αλλιώς εικονογραφημένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, σε μια προσπάθεια να προτείνουμε τρόπους οργανικής σύνδεσης της διδασκαλίας των Μαθηματικών με αυτή της Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο.

Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας θα παρακαλούσαμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο ttriant@uth.gr .

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:30 – 12:00  Προσέλευση

12:00 – 12:10  Χαιρετισμοί

12:10 – 14:00  Ομιλίες                      

Συντονίστρια:Ρούλα Λαγού, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Προϊσταμένη του Δ.Σ. Δημητσάνας

12:10 – 12:30      Μαγευτήριο

Καλομοίρα Θεοχάρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60

12:30 – 12:50      «…το μηδέν, η φαντασία & το άπειρο! Σκέψεις και ερωτήματα για τους αριθμούς στην παιδική λογοτεχνία»

Θεοδώρα Κατσιφή, Συγγραφέας

12:50 – 13:10      Η αξιοποίηση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πλεονεκτήματα και προβληματισμοί

Μαρίτα Παπαρούση, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13:10 – 13:30      «Απέναντι. Ανάποδα. Αντάμα.» Η Εικονογραφημένη Παιδική Λογοτεχνία στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο

Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13:30 – 14:00      Συζήτηση

14:00 – 14:30  Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 15:30  Διδακτικοί σχεδιασμοί

Εργαστήριο: Φανταστικά αριθμητάρια, από το μηδέν στο  και λίγο παραπέρα

Θεοδώρα Κατσιφή, Συγγραφέας

World café«Οι Κύκλοι Γύρω μας», «Ανάποδα» και «Μια Ιστορία για Κότες»

Αργυρώ Μάνθου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Λία Μουχτάρη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70,

Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

15:30 – 16:00  Παρουσιάσεις διδακτικών σχεδιασμών – Αποφώνηση

About Author