Παιδικοί σταθμοί Εσπα ΕΕΤΑΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες –Thisisus.gr

Παιδικοί σταθμοί Εσπα ΕΕΤΑΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες –Thisisus.gr

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων, για τους Παιδικούς Σταθμούς Εσπα από την ΕΕΤΑΑ.  Η διαπίστευση γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας, δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Η Ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων θα γίνει στις 20/8/2020.

Από σήμερα και μέχρι τις 18/8 στις 16:00 θα μπορούν οι ωφελούμενοι να υποβάλουν τις ενστάσεις τους. Οι ωφελούμενοι μπορούν να δουν την κατάσταση του φακέλου τους στην ειδική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ΕΕΤΑΑ.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και με γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 – 2021» (Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ), δόθηκε παράταση στις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων ως τις 7/8/2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία

Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,

 Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδω.

About Author