Σχολεία: Η μεγάλη αλλαγή στις εκδρομές σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους -Thisisus.gr

Σχολεία: Η μεγάλη αλλαγή στις εκδρομές σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους -Thisisus.gr

Οι σχολικές εκδρομές σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους αλλάζουν άρδην καθώς από την 1η Απριλίου έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα των Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων γεγονός που δημιουργεί ένα νέο καθεστώς στην διεξαγωγή τους όσο και στο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς σχολείων.

Με εγκύκλιο που εστάλη από το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει για το πώς θα διενεργούνται εφεξής οι σχολικές εκδρομές σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους που έχουν υιοθετήσει την είσοδο με ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την την 1η Απριλίου, επίσημη ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου, το σύνολο των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο, εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας των μνημείων και αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη με την εφαρμογή ωριαίων ζωνών επιλογής ώρας εισόδου επίσκεψης.

Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Υπό το πρίσμα αυτό όσα σχολεία προγραμματίζουν εκπαιδευτική επίσκεψη προκειμένου να κλείσουν επίσκεψη στις θέσεις όπου εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα βήματα:

Α. Περίπτωση Α: εκπαιδευτικά ιδρύματα που ανήκουν στην πλατφόρμα MySchool

1. Ο χρήστης του σχολικού ιδρύματος μπαίνει στην σελίδα https://hhticket.gr/

2. Επιλέγει συνεργάτες

3. Επιλέγει «Είσοδος μέσω MySchool»

4. Ο χρήστης του σχολικού ιδρύματος εισάγει το user και το password που χρησιμοποιεί στο myschool.sch.gr

5. Πιστοποιείται η ορθότητα των στοιχείων του χρήστη που θα παρέχει το myschool.sch.gr και θα γίνεται είσοδος και καταγραφή των στοιχείων που επιστρέφονται, στο σύστημα

Μετά τη σύνδεση του χρήστη με τα διαπιστευτήρια του μπορεί να επιλέξει τα εισιτήρια που επιθυμεί ανά αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο. Στη συνέχεια μέσω της οθόνης «ιστορικό» ο χρήστης δηλώνει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί για την είσοδο στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο.

Στον δηλωθέν ηλεκτρονικό λογαριασμό θα λαμβάνει ο χρήστης τα εισιτήρια (όσα ο αριθμός των δηλωθέντων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή).

Σημείωση:

Αρκεί η εκτύπωση ενός μόνο εισιτηρίου ή η αποθήκευση του ενός εισιτηρίου σε έξυπνη συσκευή (ενδεικτικά αναφέρουμε το κινητό τηλέφωνο του συνοδού δασκάλου) για την είσοδο στον χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Γ.

Β. Περίπτωση Β: Σχολεία & Ιδρύματα εξωτερικού ή άλλου τύπου Ιδρύματα/ εκπαιδευτικές επισκέψεις (εκτός πλατφόρμας school.gr)

Για τα σχολικά ιδρύματα του εξωτερικού και τα λοιπά ιδρύματα που δεν ανήκουν στο myschool.sch.gr θα ακολουθείται πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης.

1. Εγγραφή για εκπαιδευτική επίσκεψη

2. Αναμονή ελέγχου δικαιολογητικών

3. Πιστοποίηση και αποστολή κωδικών

Μετά τη σύνδεση του χρήστη με τα διαπιστευτήριά του μπορεί να επιλέξει τα εισιτήρια που επιθυμεί ανά Αρχαιολογικό Χώρο ή Μουσείο. Στη συνέχεια μέσω της οθόνης «ιστορικό» ο χρήστης δηλώνει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί για την είσοδο στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο.

Στον δηλωθέν ηλεκτρονικό λογαριασμό θα λαμβάνει ο χρήστης τα εισιτήρια (όσα ο αριθμός των δηλωθέντων συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική εκδρομή).

Σημείωση:

Αρκεί η εκτύπωση ενός μόνο εισιτηρίου ή η αποθήκευση του ενός εισιτηρίου σε έξυπνη συσκευή (ενδεικτικά αναφέρουμε το κινητό τηλέφωνο του συνοδού δασκάλου) για την είσοδο στον χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες στο τμήμα Γ.

Γ. Διαδικασία εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους (check-in)- Για Διαχειριστές Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου

Για τα εισιτήρια που εκδίδονται και αφορούν είτε σε πιστοποιημένους φορείς school.gr (Α) ή σε άλλου τύπου ίδρυμα (Β), δίνεται η δυνατότητα να γίνει ή είσοδος (check-in) με τη χρήση ενός εισιτηρίου/ ανά κωδικό κράτησης.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο (check-in) μέσω φορητών μόνο συσκευών δίνεται ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική επίσκεψη και σκανάρεται το εισιτήριο.

Για παράδειγμα, αν ο αρχικός προγραμματισμός περιλάμβανε 20 συμμετέχοντες, αλλά στον χώρο τελικά ήρθαν 18, τότε συμπληρώνεται το 18 και σκανάρονται αυτόματα 18.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσέλθουν παραπάνω από τους αρχικά δηλωθέντες (στο παράδειγμά μας πέραν των 20).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό της εκπαιδευτικής επίσκεψης στον Αρχαιολογικό Χώρο είναι η επίδειξη του σχετικού δημόσιου εγγράφου (περίπτωση Α και Β) με την ονομαστική λίστα μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών ή/και η σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟ (περίπτωση Β).

Τι ισχύει για την επίσκεψη στην Ακρόπολη

Για τον Αρχαιολογικό της Ακρόπολης, στον οποίο εφαρμόζονται ζώνες από 04/09/2023 σας ενημερώνουμε ότι όσα σχολεία είχαν ήδη αιτηθεί έκδοση εισιτηρίων για ημερομηνίες μετά την 1η Απριλίου 2024, αυτά θα καταχωρηθούν στο σύστημα από τον ΟΔΑΠ και θα αποσταλούν από τον χρήστη educational@odap.gr στα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ τις σχολικές μονάδες.

Σημειώνεται όμως ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας, για νέα ληφθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν σε νέα κράτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης προς το educational@odap.gr δεν θα πραγματοποιείται κράτηση, αλλά θα απαντώνται με οδηγίες περί χρήσης της πλατφόρμας (περίπτωση Α) και κράτησης από την ίδια την σχολική μονάδα/ φορέα.

Ε. Πληροφορίες περί πρόσβασης στον χώρο

Η εκπαιδευτική επίσκεψη οφείλει να βρίσκεται στην είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου/ Μουσείου 30 λεπτά νωρίτερα.

Στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο μπορείτε να εισέλθει η εκπαιδευτική επίσκεψη 15 λεπτά νωρίτερα από το διάστημα επιλογής και το αργότερο 15 λεπτά μετά από αυτό για τον χώρο της Ακρόπολης. Για παράδειγμα σε περίπτωση που εχει επιλεγεί η ζώνη 11:00-12:00 τα εισιτήρια είναι έγκυρα και μπορούν να εισέλθουν στον Χώρο από τις 10:45 μέχρι τις 12:15.

Για τους λοιπούς χώρους ισχύει το 30 λεπτά μετά, στο παραπάνω παράδειγμα, ήτοι για 11.00- 12.00, από τις 10.45- 12.30.

Σε περίπτωση προβλεπόμενης καθυστέρησης παρακαλούμε να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στα educational@odap.gr & eticket-support@odap.gr προκειμένου να επανεξεταστεί η δυνατότητα εισόδου σας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στον Αρχαιολογικό Χώρο/ Μουσείο είναι η επίδειξη του σχετικού δημόσιου εγγράφου με την ονομαστική λίστα μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών (Α) ή/ και η έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟ (Β).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

{https://drive.google.com/file/d/1UZffWDvs1kh7s_kQoMf-5dhMabgkwHBI/view?usp=sharing}

Πηγή: cna.gr

About Author