Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί σχολείο; – Thisisus.gr

Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί σχολείο; – Thisisus.gr

Κράτος που επενδύει στην Παιδεία είναι και κράτος με ευοίωνο μέλλον, που η επένδυσή του θα έχει σίγουρη απόδοση. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και κάποιοι συνεχίζουν προκλητικά να το αγνοούν αυτό.

More