Πυρετός -Thisisus.gr

Πυρετός -Thisisus.gr

Η φυσιολογική θερμoκρασία του ανθρωπίνου σώματος είναι 37 βαθμοί κελσίου. Πυρετός χαρακτηρίζεται η θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 37,8 βαθμούς κελσίου. Οι ενδιάμεσες τιμές χαρακτηρίζονται ως δεκατική πυρετική κίνηση.

More