Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Athens Book Space -Thisisus.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Athens Book Space -Thisisus.gr

Είναι κοινή παραδοχή ότι τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή ταυτότητα της βιβλιοθήκης έχει μεταβληθεί αισθητά. Αν και φύσει δυναμικοί και προσαρμοζόμενοι οργανισμοί, οι βιβλιοθήκες έχουν διαφοροποιηθεί υιοθετώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις,

More
ekdoseis_papadopoulos